mnuProductTrinhDuocVien

Phần Mềm Báo Giá Đặt Hàng Nhiều Công Ty Dược Cho Trình Dược Viên

Giải Pháp Phần Mềm BeeC.vn Cho Trình Dược Viên

  • Hỗ trợ công cụ kết nối trình dược viên với khách hàng.
  • Tiếp cận tệp khách hàng phân theo địa bàn khu vực cần phát triển.
  • Quản lý đa danh mục sản phẩm, đa danh mục khách hàng, đáp ứng đa chương trình bán hàng.
  • Theo dõi trạng thái, lịch sử đơn hàng.

Đăng Ký Nhận Tư Vấn Giải Pháp Báo Giá Đặt Hàng Nhiều Công Ty Dược
Cho Trình Dược Viên