PM BaoGiaDatHangDaDanhMuc

Phần Mềm Đặt Hàng Đa Danh Mục Sản Phẩm, Đa Danh Mục Khách Hàng, Đa Chương Trình Bán Hàng

Trong Hoàn Cảnh Khó Khăn Công Ty Phân Phối Dược Đa Tỉnh Đang Phải Đối Mặt:

Mô hình phân phối chưa đồng đều.

Chưa đảm bảo giao hàng nhanh.

Chưa có hệ thống điểm bán lẻ thân thiết.

Thiếu chiến lược tăng phụ thuộc của điểm bán vào công ty.

Nhiều nhưng không thống nhất được chương trình bán hàng.

Thiếu dữ liệu về thông tin và doanh số điểm bán.

Không cập nhật được kết quả bán hàng.

Đội ngũ bán hàng ngày càng không có động lực.

Giải Pháp Phần Mềm BeeC.vn Cho Công Ty Phân Phối Dược Đa Tỉnh

  • Hỗ trợ công cụ kết nối trình dược viên công ty với khách hàng.
  • Xây dựng hệ thống điểm bán liên kết trên phạm vi 63 tỉnh.
  • Quản lý đa danh mục sản phẩm, đa danh mục khách hàng, đáp ứng đa chương trình bán hàng.
  • Chiến lược tăng phụ thuộc của điểm bán vào công ty thông qua pháp lý, chăm sóc tập trung và hợp đồng danh mục lớn.
  • Minh bạch thông tin điểm bán, theo dõi và cập nhật doanh số điểm bán hàng ngày.
  • Theo dõi và cập nhật kết quả đội ngũ kinh doanh theo khoảng thời gian được chỉ định.

Đăng Ký Nhận Tư Vấn Giải Pháp Đặt Hàng Đa Danh Mục Sản Phẩm, Đa Danh Mục Khách Hàng, Đa Chương Trình Bán Hàng