Về BeeC

Kết Nối Liên Thông Dược Quốc Gia Cơ Sở Bán Buôn Thuốc

Kết Nối Liên Thông Dược Quốc Gia Cơ Sở Bán Buôn Thuốc

Theo chỉ thị của Chính phủ, thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả các cơ sở kinh doanh thuốc phải kết nối liên thông với cơ sở Dữ liệu Dược Quốc gia, hoàn thiện vào 01/01/2021 đối với cơ sở bán buôn thuốc.

Chuyển Đổi Số Y Tế Và Tác Động Số Hóa Ngành Dược

Chuyển Đổi Số Y Tế Và Tác Động Số Hóa Ngành Dược

Trong bối cảnh nền kinh tế đang diễn ra quá trình số hóa mạnh mẽ, lĩnh vực y tế và dược phẩm là lĩnh vực tiên phong đi đầu nhằm thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Xây Dựng Cơ Cấu Danh Mục Sản Phẩm Nhà Thuốc Và Tìm Kiếm Nguồn Hàng Dược Phẩm

Xây Dựng Cơ Cấu Danh Mục Sản Phẩm Nhà Thuốc Và Tìm Kiếm Nguồn Hàng Dược Phẩm

Cơ cấu danh mục sản phẩm là một trong những yếu tố có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của nhà thuốc. Bài viết này sẽ gợi ý cho nhà thuốc một vài chiến lược…

Làm Thế Nào Để Nhà Thuốc Cạnh Tranh Trong Thời Kì Cạnh Tranh Khốc Liệt?

Đi qua đại dịch COVID-19, dự báo thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với mức độ tăng trưởng ổn định. Bên cạnh những cơ hội, nhà thuốc bán lẻ dược phẩm cũng phải…

Hóa Đơn Điện Tử Khởi Tạo Từ Phần Mềm Quản Lý Liên Thông

Hóa Đơn Điện Tử Khởi Tạo Từ Phần Mềm Quản Lý Liên Thông

Đối tượng triển khai được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế là các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa…

Phần Mềm Kết Nối, Liên Thông Dữ Liệu Nhà Thuốc, Quầy Thuốc Với Dược Quốc Gia

Phần Mềm Kết Nối, Liên Thông Dữ Liệu Nhà Thuốc, Quầy Thuốc Với Dược Quốc Gia

Theo chỉ thị của Chính phủ, thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, tất cả các cơ sơ bán lẻ và bán buôn thuốc phải được kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, hoàn thiện vào 01/01/2020 đối với cơ sở bán lẻ và 01/01/2021 đối với cơ sở bán buôn.

Nhà Thuốc GPP Là Gì? Tiêu Chuẩn Nhà Thuốc Đạt Chuẩn GPP?

Nhà Thuốc GPP Là Gì? Tiêu Chuẩn Nhà Thuốc Đạt Chuẩn GPP?

Theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, từ ngày 01/01/2011, tất cả các nhà thuốc trong cả nước phải đạt tiêu chuẩn GPP, tiến tới mục tiêu “nâng cao chất lượng…