PhanmemGPP.com

phammemgpp.com phần mềm liên thông lên sở y tế
cho nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế

Vai trò của phần mềm liên thông đối với các mô hình nhà thuốc

Nhà thuốc khu dân cư

  • Báo cáo nhập xuất hàng hóa thuốc nhưng không có đơn thuốc bác sĩ

Nhà thuốc kết hợp bác sĩ

  • Báo cáo nhập xuất hàng hóa thuốc lên kho thuốc quốc giá.
  • Bán hàng theo đơn thuốc quốc gia
  • Phải báo cáo đơn thuốc lên kho đơn thuốc quốc gia

Nhà thuốc nhân chuỗi

  • Báo cáo nhập xuất hàng hóa thuốc nhưng không có đơn thuốc bác sĩ
  • Luân chuyển kho thuốc giữa các kho gpp thì báo cáo ra sao

Bắt đầu sử dụng trải nghiệm ngay với chúng tôi thay vì phải bỏ chi phí hàng năm  !

Phần mềm chuyên cho cơ sở GPP: Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ thuốc trạm y tế

TRẢI NGHIỆM ĐẾN KHI ĐẠT SỰ THỎA MÃN VÀ HIỆU QUẢ!

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng khi sử dụng phanmemgpp.com :

  • Hỗ trợ thủ tục hồ sơ pháp lý, hợp đồng phần mềm để xin cấp tài khoản kết nối liên thông khi thẩm định và tái thẩm định.
  • Hỗ trợ cài đặt lại, gửi hợp đồng khi thay đổi thông tin: Tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ kinh doanh, dược sĩ phụ trách chuyên môn.
  • Hỗ trợ nâng cấp miễn phí theo yêu cầu của Bộ Y tế.
  • Hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình 24/7 về sử dụng phần mềm và chuyên môn.

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ dùng thử trải nghiệm miễn phí:

Hotline 1: 0983.456.455 ( Mr. Dũng)

Hotline 2: 0838.317.789 ( ms Xuân)

Email: BeeCvn@gmail.com