Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

  1. GIỚI THIỆU

1.1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của những người đăng ký trở thành thành viên trên trang web  Beecsoft.com những người đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Beecsoft.com và người sử dụng khác (sau đây gọi chung là “Người dùng”), chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý các thông tin cá nhân của Người dùng theo đúng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Chính sách bảo mật này nhằm mô tả cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ Người dùng trong quá trình Người dùng tương tác với trang web Beecsoft.com Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web Beecsoft.com và các sản phẩm/dịch vụ do Beecsoft.com cung cấp cho Người dùng trên trang web Beecsoft.com.

1.2. Thông qua việc xác nhận tạo tài khoản, xác nhận đăng ký để được tư vấn về sản phẩm/dịch vụ, đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ hoặc hình thức xác nhận khác trên trang web Beecsoft.com, Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Người dùng chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Theo đó, Người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng như trình bày tại phần dưới đây.

  1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

2.1. Thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu cá nhân cơ bản: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày tháng năm sinh; số điện thoại; địa chỉ nhà riêng; số CMNN/CCCD/Hộ chiếu; email cá nhân; dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Ngoài ra, thông tin cá nhân cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở các dữ liệu phản ánh hoạt động của cá nhân trên trang web Beecsoft.com, bao gồm số lần truy cập trang web Beecsoft.com, số liên kết mà Người dùng nhấp vào, những thông tin khác liên quan đến việc Người dùng kết nối đến Beecsoft.com, thông tin thanh toán…

2.2. Beecsoft.com sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ Người dùng chỉ khi Người dùng tự nguyện gửi thông tin đó cho Beecsoft.com và đồng ý để Beecsoft.com thu thập và xử lý thông tin. Người dùng có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên việc từ chối đó có thể hạn chế Người dùng sử dụng một số tính năng trên trang web Beecsoft.com hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp và Người dùng hoàn toàn chấp nhận điều này.

2.3. Beecsoft.com sẽ thu thập thông tin cá nhân của Người dùng khi:

  1. Người dùng đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp, tham gia khảo sát trực tuyến, truy cập web,…
  2. Người dùng yêu cầu Beecsoft.com hỗ trợ khắc phục các vấn đề đang gặp phải khi sử dụng trang web Beecsoft.com sử dụng các sản phẩm/dịch vụ mà Beecsoft.com cung cấp hoặc hỗ trợ các vấn đề khác thông qua tính năng hỗ trợ Người dùng trên trang web, qua email hay qua điện thoại.
  3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Người dùng đồng ý cho Beecsoft.com sử dụng và/hoặc xử lý thông tin của Người dùng cho các mục đích:

3.1. Xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu đăng ký để được tư vấn hoặc đăng ký mua sản phẩm/dịch vụ của Người dùng;

3.2. Hỗ trợ/giải đáp các thắc mắc/xử lý phản ánh về chất lượng sản phẩm/dịch vụ của Người dùng khi đăng ký;

3.3. Xác minh tài khoản Người dùng và các giao dịch của Người dùng trên trang web Beecsoft.com;

3.4. Quản trị liên kết của Người dùng với Beecsoft.com thông qua việc Beecsoft.com liên hệ với Người dùng qua email, tin nhắn, số điện thoại hoặc các phương tiện khác;

3.5. Phân tích, nghiên cứu hành vi của Người dùng để cải thiện dịch vụ của Beecsoft.com và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người dùng;

3.6. Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.7. Cung cấp cho Người dùng thông tin mới nhất trên trang web của Beecsoft.com thực hiện các khảo sát Người dùng, các hoạt động quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Beecsoft.com khi người dùng đăng ký nhận tin quảng cáo;

3.8. Bất kỳ mục đích nào khác nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.

  1. PHƯƠNG THỨC ĐỂ NGƯỜI DÙNG QUẢN LÝ, CHỈNH SỬA THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ KHIẾU NẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NHÂN

4.1. Kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc cung cấp bản sao thông tin cá nhân

Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và tự kiểm tra và cập nhật các thông tin cá nhân. Người dùng có quyền yêu cầu Beecsoft.com kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ hay cung cấp bản sao thông tin cá nhân của mình bằng cách gọi điện  hỗ trợ khách hàng 0902.000.576 hoặc gửi yêu cầu đến email beecvn@gmail.com.

4.2. Rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý cho Beecsoft.com thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà Người dùng đã đưa ra trước đó bằng cách gửi yêu cầu cho Beecsoft.com qua email beecvn@gmail.com. Người dùng cần lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại giữa Người dùng và Beecsoft.com bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Beecsoft.com cần xóa tài khoản hay chấm dứt hợp đồng với Người dùng.

4.3. Khiếu nại các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân

Khi có thắc mắc hay khiếu nại về vấn đề thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trên trang web của Beecsoft.com, Người dùng có quyền yêu cầu xử lý thắc mắc/khiếu nại trực tiếp qua số điện thoại 0902.000.576  hoặc gửi thắc mắc/khiếu nại đến email  beecvn@gmail.com Beecsoft.com sẽ n ỗ lực và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người dùng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận các yêu cầu của Người dùng.

  1. THỜI GIAN LƯU TRỮ, BẢO VỆ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

5.1. Thông tin cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi việc lưu trữ thông tin không còn cần thiết với hoạt động của Beecsoft.com, hoặc khi Người dùng có yêu cầu hủy bỏ/rút lại sự đồng ý cho Beecsoft.com xử lý thông tin, hoặc thời điểm khác theo quy định pháp luật.

5.2. Beecsoft.com thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng khỏi bị đánh cắp, tiết lộ, sử dụng trái phép, thay đổi hay phá hủy trái phép bằng cách lưu trữ thông tin cá nhân theo các quy định Beecsoft.com thiết lập.

5.3. Beecsoft.com sẽ nỗ lực một cách tốt nhất để bảo vệ thông tin Người dùng theo Chính sách bảo mật này và theo quy định pháp luật. Trong trường hợp, Beecsoft.com phát hiện các thông tin của Người dùng bị tiết lộ trái phép bởi hoạt động tin tặc với ý đồ xấu mà không xuất phát từ lỗi cố ý trong trách nhiệm bảo mật của Beecsoft.com, Beecsoft.com có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý và thông báo về việc thông tin bị tiết lộ trái phép cho Người dùng.

5.4. Người dùng không chia sẻ các thông tin liên quan đến việc đăng nhập như tên đăng nhập, mật khẩu, email khôi phục tài khoản,… của Người dùng với bất cứ người nào khác và có các biện pháp bảo vệ các thông tin này. Beecsoft.com sẽ không chịu trách nhiệm khi có sự rò rỉ thông tin của Người dùng xuất phát từ việc Người dùng không tự áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin của mình.

  1. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI DƯỢC VÀ NHÀ THUỐC

Địa chỉ: Số 53 Ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, HN

Email: beecvn@gmail.com

Hotline hỗ trợ Khách hàng: 0902.000.576

  1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách này có thể được Beecsoft.com có thể cập nhật theo nhu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi có sự thay đổi chính sách, Beecsoft.com sẽ thông báo trên trang web Beecsoft.com cùng với Chính sách bảo mật được cập nhật.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 17/01/2022./